Bu gan Brifysgol De Cymru enw da ers dipyn am ei gwaith yn darparu hyfforddiant mewn gwasanaethau therapi, ac mae’n parhau i gynnig ystod eang o gyrsiau israddedig ac ôl-radd, yn ogystal â chyrsiau byr. Mae’r Brifysgol hefyd yn hynod falch o wasanaethu cymunedau yng Nghasnewydd a ledled de ddwyrain Cymru ac mae ganddo gysylltiadau a phartneriaethau gyda llawer o sefydliadau statudol a thrydydd sector.  

Mae Therapi PDC yn ganolfan ragoriaeth sydd newydd ei sefydlu ar gyfer de Cymru i hyfforddi a darparu gwasanaethau therapiwtig. Canolfan Therapïau Helen Kegie yw canolbwynt y gweithgaredd hwn,  ar Gampws glan dŵr Dinas Casnewydd. Gellir darparu llawer o’n gwaith mewn mannau eraill hefyd, fodd bynnag. Gall llawer ohonynt gael eu cyflwyno yng nghanolfannau ein cleientiaid neu ar ein campysau eraill, megis Trefforest, Glyn-taf a Chaerdydd.

I siarad ag aelod o’n staff, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mae TherapiPDC wedi'i leoli yng Nghanolfan Helen Kegie, casgliad newydd sbon, modern o ystafelloedd a adeiladwyd yn benodol at eu diben, ac sydd wedi'u cynllunio ar gyfer cyflwyno cyrsiau a darparu cwnsela a seicotherapi dan gontract allanol. Mae ar lawr gwaelod Campws Dinas Casnewydd PDC yng Nghasnewydd,  lleoliad delfrydol a hygyrch at bob pwrpas. Mae'r ganolfan yn galluogi cynnig ymyriadau  seicotherapiwtig mewn ystafelloedd sydd â’r holl adnoddau angenrheidiol. Mae'r dulliau seicotherapiwtig yn cynnwys seicotherapi celf, therapi cerdd, therapi ymddygiad integredig a gwybyddol, therapi teulu a chwarae.