Therapi PDC

cym family2


Diolch i gyllid ychwanegol gan Gyngor Dinas Casnewydd, rydym yn cynnig cwnsela cyfrinachol 1:1 am ddim i rieni, gwarcheidwaid cyfreithiol neu ofalwyr sy'n byw yng Nghasnewydd. Defnyddiwch y botwm isod i gyfeirio neu cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth: [email protected]

Mae USWTherapy yn wasanaeth therapiwtig, sy’n cynnig ystod o therapïau seicolegol i weithwyr proffesiynol, busnesau, sefydliadau trydydd sector ac aelodau’r cyhoedd fel ei gilydd. I unrhyw un sy'n ceisio Cwnsela, gallwn gynnig cwnsela wyneb yn wyneb neu sesiynau cwnsela o bell dros y ffôn neu alwadau fideo. I gyfeirio eich hun, neu ar ran rhywun arall, ewch i'r adran 'Archebu Apwyntiad' ar y dudalen we hon.

Adborth gan Gleientiaid

'Mae jyst dod i siarad â fy nghwnselydd bob wythnos wedi fy helpu'n fawr trwy helpu i drafod fy meddyliau a fy mhryderon ac edrych ar yr ochr bositif o bethau.'
'Mae wedi fy helpu i greu ynof fi fy hun yn fwy ac i gael mwy o hyder. Rwyf wedi dysgu i gynllunio fy ngweithgareddau'n well, er mwyn lleihau straeon a gorbryder.'