Chiropractic photoshoot.jpg

Sefydliad Ceiropracteg Cymru

Mae'r clinig bellach wedi'i gau ac yn ailagor ddydd Llun 6ed Ionawr 2020. Rydym yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Clinig cleifion allanol o fewn Prifysgol De Cymru yw Sefydliad Ceiropracteg Cymru (WIOC) sy'n cynnig amryw wasanaethau diagnostig, asesu a thrin preifat, gan gynnwys gwasanaethau ceiropracteg ac adsefydlu trwy ymarfer corff. 

Adeiladwyd y clinig yn bwrpasol yn 2000 er mwyn i fyfyrwyr blwyddyn olaf y Radd Meistr Ceiropracteg (MChiro) ymgymryd â'u hyfforddiant clinigol, ac fe'i hagorwyd yn swyddogol gan Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Siarl yn 2001. Dros y blynyddoedd mae WIOC wedi datblygu gwasanaethau diagnostig a therapiwtig ychwanegol sy'n gweithredu o'r clinig cleifion allanol. 

Rydym yn falch o fod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, gan ddangos ein hymrwymiad at ofal cleifion. Mae cofrestriad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn rhoi hyder i weithwyr iechyd proffesiynol a chleifion bod y gwasanaethau clinigol maen nhw'n eu derbyn o ansawdd uchel ac yn bodloni safonau cenedlaethol. 


Apwyntiadau

Mae cleifion yn gallu bwcio apwyntiad yn uniongyrchol ar gyfer triniaeth geirpracteg, ond rhaid iddynt gael eu hatgyfeirio gan ymarferwr gofal iechyd proffesiynol ar gyfer unrhyw asesiad neu driniaeth ddiagnostig arall. 

Mae ffurflenni atgyfeirio ar gyfer y gwahanol wasanaethau ar gael ar eu tudalennau penodol isod.

Ffoniwch ni ar 01443 483555


Gwasanaethau

CeiropractegPelydr-XSganio DXAUwchsain Diagnostig CyhyrysgerbydolTherapi SiocdonPigiad dan arweiniad Uwchsain a Gwasanaethau MRI (Cobalt Health)


Neges i Gleifion ynghylch y Coronafirws

Dadlwythwch a darllenwch y ddogfen ganlynol i gael cyngor i staff a myfyrwyr ynghylch y Coronavirus.Fill out my online form.

Cysylltwch â Ni

Ffôn: 01443 483555

E-bost: wioc@southwales.ac.uk 

Facebook: @wiocusw

Ffacs: 01443 654142

Cod post llywio â lloeren: CF37 1TW

Lleoliad: Cyferbyn â gorsaf rheilffordd parcio a theithio Trefforest, gyda pharcio am ddim i gleifion.

Map - Chiropractic


Datganiadau


Lawrlwythwch ein Hysbysiad Prosesu Teg

Lawrlwythwch ein Cydweithrediad Addysg Ceiropracteg Rhyngwladol 

Cysylltwch â ni

Dilynnwch ni ar Instagram a Twitter.European Council on Chiropractic Education logo

PPQM - The Royal College of Chiropractors logo

British Chiropractic Association BCA

Health Inspectorate Wales logo

ECU Logo

GCC General Chiropractic Council logo.jpg

Back to roots Chiropractic partner logo.png