Welsh Institute of Chiropractic (WIOC)

Cyswllt a Lleoliad

Ffôn: 01443 483555

Ebost: wioc@southwales.ac.uk

Ffacs: 01443 654142

Sat-nav cod post: CF37 1TW 


Lleoliad

Gyferbyn â gorsaf reilffordd parc a theithio Trefforest, gyda pharcio am ddim i gleifion, ac mae ' n gymharol agos i ' r llwybr bws lleol.

Y cod post agosaf yw CF37 1TW, a bydd yn mynd â chi i ' r gylchfan fach ar ben y ffordd, 2il allanfa i Barc Busnes Dr William Price. Mae'r WIOC wedi'i lleoli ar diwedd y ffordd, adeilad olaf.


Boddhad Cleifion


Suggestions, feedback and complaints


PDC Cyfeiriad Post:

Sefydliad Ceiropracteg Cymru
Prifysgol De Cymru
Trefforest
CF37 1DL