Diwrnodau Ymweld Clirio

Os ydych chi am ddechrau yn PDC ym mis Medi, gallwch chi fynychu ein Diwrnodau Ymweld Clirio ar 17, 20 a 22 Awst. Gallwch chi gwrdd â thiwtoriaid y cwrs, siarad â staff cymorth, mynd ar daith o amgylch y campws a gweld y llety. Mae'n gyfle gwych i ddarganfod mwy am y Brifysgol, ateb eich cwestiynau a chwblhau'ch cais.

Os na allwch ymweld â ni yna edrychwch ar ein rhith-deithiau.

Mae ein Diwrnodau Ymweld Clirio yn digwydd ar draws ein pedwar campws - Caerdydd, Casnewydd, Glyntaff a Pontypridd.


Mae ein diwrnodau ymweld clirio yn ddigwydd ar:

Dydd Iau 22 Awst, 15:30-18:30


Open day clearing

Beth i ddisgwyl

Byddwch chi’n cael cyfle i:

  • Siarad gyda staff academaidd i drafod eich cwrs.
  • Mynd ar daith o’r campws.
  • Dysgu mwy am fywyd myfyrwyr yn PDC.
  • Edrych ar llety.
  • Siarad gyda’r tím cyllid myfyrwyr
  • Gael cyngor ar wneud cais gan ein tîm Ymholiadau a Derbyniadau

Cyfarwyddiadau

Gellir dod o hyd i wybodaeth teithio a chyfarwyddiadau i'n campysau ar ein tudalen lleoliad

Map Campws Pontypridd (Treforest)
Map Campws Caerdydd
Map Campws Casnewydd
Map Campws Glyntaff