Ysgoloriaeth sy'n gwneud gwahaniaeth


Mae Llio yn astudio BA (Anrh) Theatr a Drama ac wedi derbyn ysgoloriaeth £1,000 y Brifysgol yn ei blwyddyn gyntaf.


Sut mae derbyn yr ysgoloriaeth wedi’ch helpu yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol?

"Mi wnaeth derbyn yr ysgoloriaeth helpu i mi medru mynychu pethau allgyrsiol a oedd yn helpu hefo fy nghwrs, fel medru gweld dramau, gan fy mod yn astudio Theatr a Drama. Mae peidio angen poeni am arian yn tynnu llawer o bwysau o’ch ysgwyddau yn y prifysgol, ac mae’n gwneud hi’n haws i ffocysu ar lwyddo o fewn y Brifysgol."

Sut mae eich blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol wedi bod?
"Rwyf wedi wir mwynhau fy hun yn fy mlwyddyn gyntaf!  Mae’r cwrs wedi bod yn gymysgedd o themau rwy’n gyfarwydd hefo ac themau sy’n hollol newydd i mi, ac rwyf yn teimlo fel fy mod i wedi cael fy herio yn y ffordd gorau posib."

Pe byddai rhywun yn ystyried dod i astudio ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Medi, pa gyngor fyddech yn ei roi iddyn nhw?

"Taflwch eich hun yn y pen pella’! Gwnewch ffrindiau hefo pawb a gallech chi, a cymwch pob cyfle sy’n dod atach chi."

Llio Alun Theatr a Drama