Yn PDC mae ein hymchwil yn cynnig atebion i’r heriau a wynebir gan ein cymdeithas a’r economi. Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i helpu busnesau, cymunedau a llunwyr polisïau i elwa ar ein hymchwil.

Mae gan bron i ddwy ran o dair o ymchwilwyr PDC a gyflwynwyd i REF 2021 ymchwil sydd wedi’i chategoreiddio fel ymchwil sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4* neu 3*). Mae PDC bellach yn bedwerydd yng Nghymru o ran effaith gydag 81% o effaith ymchwil PDC yn cael ei ddosbarthu fel un sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*).

Mae gan y Brifysgol ddiwylliant ymchwil sy’n ffynnu. Rydym yn credu y dylid cefnogi ein holl ymchwilwyr - o’r rhai iau i’r rhai hynaf - i gyflawni eu potensial llawn. Gallwch chwilio am ymchwil ac arbenigedd yn ein storfa ymchwil.