Ymchwil

 

Ymchwil gydag effaith

Yn PDC mae ein hymchwil yn cynnig atebion i’r heriau a wynebir gan ein cymdeithas a’r economi. Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i helpu busnesau, cymunedau a llunwyr polisïau i elwa ar ein hymchwil.

Mae gan y Brifysgol ddiwylliant ymchwil sy’n ffynnu. Rydym yn credu y dylid cefnogi ein holl ymchwilwyr - o’r rhai iau i’r rhai hynaf - i gyflawni eu potensial llawn.