Ein cenhadaeth

Nod ymchwil PDC yw gwneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, newid bywydau, a'r byd, er gwell. O'n sefydliad cychwynnol, Sefydliad Mecaneg Casnewydd bron i 200 mlynedd yn ôl, bu'r ffocws erioed ar fynd i'r afael ag anghenion cymdeithasol, nid yn unig drwy ehangu mynediad i addysg uwch, ond drwy ddefnyddio ymchwil ar gyfer datrysiadau diwydiannol go iawn. 

Mae ein hymchwil yn cynnig atebion i'r heriau sy'n wynebu cymdeithas a'r economi, gydag ymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i helpu busnesau, cymunedau a llunwyr polisi i elwa o'u hallbynnau ymchwil. Mae gennym gryfderau penodol yn ein pedwar maes craidd o ran iechyd a lles, plismona a diogelwch, i'r diwydiannau creadigol a'r amgylchedd cynaliadwy.

Mae gan bron i ddwy ran o dair o ymchwilwyr PDC a gyflwynwyd i REF 2021 ymchwil sydd wedi’i chategoreiddio fel ymchwil sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4* neu 3*). Mae PDC bellach yn bedwerydd yng Nghymru o ran effaith (i fyny o’r 8fed safle yn 2014, yn seiliedig ar 4*/3*) gydag 81% o effaith ymchwil PDC yn cael ei ddosbarthu fel un sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*).