Mae'n greiddiol i'n gweledigaeth i newid bywydau a'n byd er gwell. Mae Strategaeth PDC 2030 yn gosod ein map ffordd ar gyfer y degawd nesaf a sut y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â diwydiant, cymunedau a'r llywodraeth i chwarae ein rhan i fynd i'r afael â'r adferiad economaidd a chymdeithasol ar ôl pandemig COVID-19.

Rydym yn ffodus iawn o weithio gyda chymaint o gydweithwyr a phartneriaid talentog ar draws y sector cyhoeddus a phreifat, i ymchwilio ac arloesi, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol sy'n effeithio ar ein cymunedau. Golyga ein diben cyhoeddus ein bod wedi ymrwymo i feithrin amrywiaeth o dalent ymchwil a chreu diwylliant ymchwil sy'n galluogi ein holl ymchwilwyr i gyflawni eu huchelgeisiau ymchwil.