Golyga ein diben cyhoeddus ein bod wedi ymrwymo i feithrin amrywiaeth o dalent ymchwil a chreu diwylliant ymchwil sy'n galluogi ein holl ymchwilwyr i gyflawni eu huchelgeisiau ymchwil.

Rydym yn falch o gynnal Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol y Comisiwn Ewropeaidd mewn Ymchwil ac rydym yn arwyddwr i'r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, gan gydnabod y gefnogaeth a ddarparwn i'n hymchwilwyr.

Mae ein hymchwilwyr yn elwa o Raglen Datblygu Ymchwilwyr PDC, sy'n eu galluogi i ddatblygu technegau rheoli prosiectau, dysgu sut i gyfathrebu eu hymchwil a rhoi'r sgiliau iddynt gysylltu â busnes a diwydiant. Mae gennym nifer o rwydweithiau i hwyluso perthynas gefnogol rhwng academyddion, a dathlu cyflawniadau ein cymuned ymchwil gyda'r Gwobrau Effaith Ymchwil ac Arloesedd.

Cyswllt

Os oes yn methu â gweld yr hyn rydych yn chwilio amdano neu os ydych yn ansicr â phwy i gysylltu, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cefnogi neu'n eich cysylltu â'r arbenigedd perthnasol yn y Brifysgol.