MYNEDIAD AGORED

Mae mynediad agored yn golygu gwneud eich allbynnau ymchwil ar gael am ddim ar-lein. Y nod yw sicrhau y gall unrhyw un yn unrhyw le yn y byd allu darllen yr ymchwil/cyhoeddiad a gwybod at ba bwrpas y gallant ei ddefnyddio.

Drwy ddefnyddio mynediad agored, gall awduron ymestyn cyrhaeddiad eu hymchwil, gan ganiatáu i ddarllenwyr gael mynediad at ddeunydd a fyddai fel arall y tu ôl i waliau tâl tanysgrifio neu systemau eraill â chyfyngiadau arnynt.

Mae amrywiaeth o fanteision o OA i ymchwilwyr sy'n cynnwys cynyddu gwelededd eich ymchwil. Yn PDC, rydym yn cefnogi ymchwilwyr ar OA, yn darparu hyfforddiant ac yn eu helpu i lywio eu ffordd drwy'r gofynion.

Rydym yn cefnogi llwybr Gwyrdd i Mynediad Agored sy'n golygu bod yr awdur yn archifo fersiwn a gymeradwyir gan gyhoeddwr o'r llawysgrif, yn rhad ac am ddim, yn ein storfa ymchwil sefydliadol, Archwiliwr Ymchwil.

Rheoli Data Ymchwil


Mae Rheoli Data Ymchwil (RDM) yn helpu i gynyddu effaith ymchwil. Mae'r cofnodi cywir a manwl o ddata ymchwil yn elfen gynhenid o arfer ymchwil da. Yn PDC rydym yn cefnogi ymchwilwyr i gynnal eu hymchwil mewn modd cyfrifol a moesegol yn unol â pholisi RDM y Brifysgol. Gallwn helpu ar bob cam o'ch ymchwil o hyfforddiant, i ddatblygu cynlluniau rheoli data, i storio eich setiau data.

Cefnogi

Yn PDC, mae'r cymorth i Rheoli Data a Mynediad Agored yn rhan o Wasanaethau'r Llyfrgell. 

Mae'r Llyfrgellydd Ymchwil yn hapus i helpu gydag ymholiadau, ac yn darparu hyfforddiant i staff ymchwil a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mewn Mynediad Agored a Rheoli Data.

Straeon Mynediad Agored