2021 Astudiaethau Achos Effaith

Mae ymchwil PDC wedi’i anelu at wneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, gan newid bywydau, a’r byd, er gwell. Mae ein hymchwil yn darparu atebion i'r heriau sy'n wynebu cymdeithas a'r economi, gydag ymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i helpu busnesau, cymunedau a llunwyr polisi i elwa o'u hallbynnau ymchwil. 

A3: PROFFESIYNAU IECHYD, DEINTYDDIAETH, NYRSIO A FFERYLLIAETH

B7: SYSTEMAU DAEAR A GWYDDORAU AMGYLCHEDDOL

B10: GWYDDONIAETH FATHEMATEGOL

B11: GWYDDONIAETH A GWYBODAETH CYFRIFIADUROL

B12: PEIRIANNEG

C17: ASTUDIAETHAU BUSNES A RHEOLI

C20: GWAITH CYMDEITHASOL A PHOLISI CYMDEITHASOL

C24: GWYDDORAU CHWARAEON AC YMARFER, HAMDDEN A TWRISTIAETH

D27: IAITH SAESNEG A LLENYDDIAETH

D28: Hanes

D33: CERDDORIAETH, DRAMA, DAWNS, CELFYDDYDAU PERFFORMIO, ASTUDIAETHAU FFILM A SGRIN