Mae ymchwil PDC wedi’i anelu at wneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, gan newid bywydau, a’r byd, er gwell.

Mae ein hymchwil yn darparu atebion i'r heriau sy'n wynebu cymdeithas a'r economi, gydag ymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i helpu busnesau, cymunedau a llunwyr polisi i elwa o'u hallbynnau ymchwil.PROFFESIYNAU IECHYD, DEINTYDDIAETH, NYRSIO A FFERYLLIAETH

SYSTEMAU DAEAR A GWYDDORAU AMGYLCHEDDOL

GWYDDONIAETH FATHEMATEGOL

GWYDDONIAETH A GWYBODAETH CYFRIFIADUROL

PEIRIANNEG

ASTUDIAETHAU BUSNES A RHEOLI

GWAITH CYMDEITHASOL A PHOLISI CYMDEITHASOL

GWYDDORAU CHWARAEON AC YMARFER, HAMDDEN A TWRISTIAETH

IAITH SAESNEG A LLENYDDIAETH

Hanes

CERDDORIAETH, DRAMA, DAWNS, CELFYDDYDAU PERFFORMIO, ASTUDIAETHAU FFILM A SGRIN