Gwella hyfforddiant, darparu gwasanaethau a pherfformiad gwyddonwyr chwaraeon, hyfforddwyr, addysgwyr, ac athletwyr elitaidd. 


Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru wedi datblygu dealltwriaeth newydd o fecanweithiau ac ymyriadau a all wella'r gwasanaethau a ddarperir yn effeithiol mewn chwaraeon. Gan weithio gydag asiantaethau'r llywodraeth, cyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol, a darparwyr addysg, mae'r ymchwil hon wedi llywio gwelliannau yn addysg a pherfformiad hyfforddwyr chwaraeon proffesiynol, staff cymorth ac athletwyr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.   

Mae chwaraeon wedi cael ei argymell fel maes lle gall pobl ddysgu sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eu helpu ym mhob agwedd ar eu bywydau. Fodd bynnag, ychydig a wyddom am y ffordd y caiff sgiliau bywyd eu datblygu drwy chwaraeon.   

Mae ymchwil mewn ymarfer myfyriol dan arweiniad Brendan Cropley, Athro Hyfforddi Chwaraeon, wedi hysbysu Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAWT) a rhaglenni addysg hyfforddwyr UEFA ac wedi dylanwadu ar arferion hyfforddi ledled Cymru i wella datblygiad personol chwaraewyr. 

Gan weithio'n agos gyda Chymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES) a UK Coaching, mae ymchwil PDC hefyd wedi dylanwadu ar raglenni addysg hyfforddwyr ar draws ystod eang o chwaraeon ac wedi bod ar gael i gynulleidfa fyd-eang. Rhwng 2014 a 2020, mae'r ymchwil hwn wedi dylanwadu'n uniongyrchol ar ddarparu gwasanaethau dros 4000 o hyfforddwyr sy'n gweithio yng Nghymru, dros 100 o hyfforddwyr pêl-droed elitaidd yn gweithio ledled y byd, a thros 100 o staff cymorth gwyddor chwaraeon.   

Y tu hwnt i chwaraeon, defnyddiwyd yr ymchwil hon i lywio'r gwaith o ddatblygu'r gweithlu e.e. yng Ngholeg y Cymoedd lle cafodd ei ddefnyddio i wella'r modd y darperir gwasanaethau academaidd drwy drawsnewid datblygiad y gweithlu ar gyfer 800 o aelodau staff.   

Mae paratoi hyfforddwyr, staff cymorth ac athletwyr yn seicolegol yn rhagfynegydd cydnabyddedig o berfformiad llwyddiannus mewn digwyddiadau cystadleuol. Mae ymchwil gydweithredol mewn seicoleg perfformiad a bioadborth dan arweiniad David Shearer, Athro Seicoleg Perfformiad Elitaidd wedi cael ei ddefnyddio gan Chwaraeon Cymru i baratoi dros 100 o athletwyr elitaidd i ddelio â'r pwysau a gafwyd mewn digwyddiadau chwaraeon mawr ar lefel y byd e.e. yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow yn 2014, a’r Gold Coast yn 2018 lle cafodd Tîm Cymru eu perfformiadau medalau gorau erioed ar lefel ryngwladol.   

Mae ymchwil gydweithredol gyda Nofio Cymru wedi newid diwylliant cystadleuaeth, o lawr gwlad i gystadleuaeth ryngwladol elitaidd, ac wedi dylanwadu ar ddatblygu a pharatoi nofwyr. 

Darganfod

Cyswllt