Effeithiau ymchwil ar strategaethau cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer defnyddio hydrogen mewn trafnidiaeth allyriadau isel a datgarboneiddio'r diwydiant

Mae ymrwymiad llywodraeth y DU i leihau effaith newid yn yr hinsawdd o dan Gytundeb Paris yn golygu bod angen i'r wlad ddatblygu a defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy fwyfwy a lleihau allyriadau trafnidiaeth a diwydiannol nwyon tŷ gwydr. 

Mae ymchwil yng Nghanolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru yn canolbwyntio ar gymhwyso technolegau hydrogen i gyflawni datgarboneiddio drwfn o ddiwydiant, trafnidiaeth a'r sector ynni.

O 2008, datblygodd ein hymchwilwyr ddull arloesol a masnachol hyfyw o gynhyrchu hydrogen, a arweiniodd at weithio gyda ITM Power i ddefnyddio eu helectrolysydd PEM masnachol cyntaf ac o ganlyniad ehangu eu busnes i weithredu gorsafoedd ail-lenwi a gweithfeydd hydrogen ledled y byd.

At hynny, mae ein hymchwil hefyd wedi dylanwadu ar ddatblygiad polisi llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar hydrogen ac wedi cyflymu ymgysylltiad diwydiannol mewn gweithgarwch datgarboneiddio, yn enwedig drwy ddatblygu technegau newydd i adfer meintiau mawr o hydrogen o gynhyrchu dur, a ffurfio a datblygu Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC) helaeth gyda dros 40 o bartneriaid diwydiannol o sawl sector.

Yn olaf, mae Canolfan Hydrogen PDC wedi bod yn allweddol wrth newid polisi yng Nghorfforaeth Grid Gwladwriaethol Talaith Tsieina (SGCC) sy'n eu cefnogi i gyflwyno hydrogen electrolytig fel mecanwaith cydbwyso ar gyfer gweithredu'r grid trydan ac ar gyfer defnyddio gorsafoedd ail-lenwi hydrogen yn Tsieina