Mae Prifysgol De Cymru wedi bod yn allweddol o ran galluogi newidiadau polisi a chymhelliant ariannol yr UE a arweiniodd at gyflawni 2.4 biliwn m3/y flwyddyn o fiomethane at ddefnydd grid a thrafnidiaeth ac mae wedi hyrwyddo'r defnydd ymhellach i ffwrdd.

Roedd yr ymchwil yn caniatáu i gyflenwr technoleg dyfu trosiant blynyddol o €1.5M i €25M gan ehangu i bresenoldeb byd-eang a darparu 720,000 m3/d o fiomethane ac arbed 122 ktonnes o CO2/y flwyddyn, a chyda gwariant cyfalaf cynnar o €75M gan gynhyrchwyr.

Yn y DU, mae gwariant cyfalaf y sector wedi bod yn £1.5bn, gyda refeniw cysylltiedig o £450M y flwyddyn ac yn cyflogi 1000 o bobl yn uniongyrchol.

Er enghraifft, mae dosbarthwr rhwydwaith nwy yn y DU yn cymryd biomethane i'w rhwydwaith o 19 o safleoedd biomethane ac mae'n cyflenwi 1.7 TWh o ynni carbon isel, sy'n cyfateb i'r galw am wres o dros 140,000 o gartrefi, a lleihau ôl troed carbon y dosbarthwr gan 300 ktonnesCO2e/y flwyddyn.


Cyswllt