Mae gweithredu amgylcheddol, lles menywod, a mentrau’r sector gofal iechyd yn aml yn methu â chyfleu eu negeseuon i grwpiau o ddarpar randdeiliaid sydd wedi’u hinswleiddio. Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans (GEECS) ym Mhrifysgol De Cymru wedi pontio bylchau cyfathrebu i hyrwyddo dealltwriaeth a gwella lles unigolion a chymunedau trwy dri llinyn o ymchwil adrodd storïau:
 

Gweithredu amgylcheddol

Arweiniodd y prosiect The Stories of Change at geisiadau llwyddiannus gan drefi cymoedd Cymru am gyllid helaeth ar gyfer adfywio cymunedol ar ôl glo. Mae'r prosiect Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol yn modelu'r synergedd o ddefnyddio adrodd storïau digidol i amlygu technolegau diwydiannol glân.
 

Gofal Iechyd

Mae cynadleddau Storytelling for Health a gyd-gynhyrchodd GEECS yn Abertawe (2017, 2019, 2021) wedi arwain at hyfforddiant adrodd storïau digidol i staff ym mhob un o saith Bwrdd Iechyd GIG Cymru. Mae prosiect Kicking Up Our Heels wedi llywio dyluniad canolfan ganser newydd i blant Ysbyty Ormond Street gwerth £258 miliwn.
 

Lles menywod

Helpodd arddangosfa 40 Llais, 40 Mlynedd mewn partneriaeth â’r elusen Cymorth i Ferched Cymru, godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o faterion yn ymwneud â thrais ar sail rhywedd, helpu i newid polisi, hyfforddiant cymorth i ddioddefwyr, arferion plismona, a fframweithiau cyfreithiol.

Darganfod

Cyswllt