Mae’r ymchwil wedi'i rhannu'n ddwy thema ymchwil eang sy'n gysylltiedig ag iechyd sy'n ymwneud â rhychwant oes: Atal ac Ymyrryd, a Rhyngwyneb Polisi ac Ymarfer. Mae ymchwil yn y maes hwn yn canolbwyntio ar boblogaethau anodd eu cyrraedd, grwpiau difreintiedig a chyd-forbidrwydd, mewn amrywiaeth o gyflyrau iechyd corfforol a meddyliol, wedi'u hategu gan gofnod parhaus a rhagweithiol o ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol gan gynnwys cleifion, gofalwyr a theuluoedd; llunwyr polisi; a phartneriaid diwydiannol/masnachol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.


Uchafbwyntiau

  • 100% o effaith ein hymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol (3*)
  • Gydradd gyntaf yn y DU am effaith allan o 91 o brifysgolion - yn seiliedig ar 4*/3*
  • Gydradd gyntaf yng Nghymru am effaith allan o bum prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*
  • 64% o'n hallbynnau gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)


Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 12 53 35
Allbynnau 20.7 43.1 36.2
Effaith 0.0 100.0 0.0
Amgylchedd 0.0 12.5 87.5

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Astudiaethau Achos Effaith