Mae ymchwil gan PDC a gyflwynir i Wyddorau Mathemategol yn cynnwys gwaith gan staff o fewn y Grŵp Ymchwil Gwyddorau Mathemategol. Mae gweithgarwch ymchwil y grŵp wedi'i drefnu'n dair thema allweddol: Algebra a Chyfuno, Gwyddor Data a Mathemateg Ddiwydiannol, a Modelu Cyfrifiadurol.


Mae'r grŵp wedi gwneud cyfraniadau pwysig i ymchwil mewn theori grŵp, theori codio, bioleg fathemategol, dynameg system ac ymchwil weithredol. Mae'n defnyddio ei arbenigedd i ymateb i broblemau sy'n effeithio ar gymdeithas a'r economi gan gynnwys prosiectau ymchwil cymhwysol gyda Visa UK, Tata Steel, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.


Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 13 46 41
Allbynnau 21.7 52.2 26.1
Effaith 0.0 50.0 50.0
Amgylchedd 0.0 12.5 87.5

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Uchafbwyntiau

  • Mae 74% o'n hallbynnau yn rhagorol yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Ail allan o wyth prifysgol ôl-92 ar gyfer allbynnau (yn seiliedig ar 4*)
  • Tryddydd allan o wyth prifysgol ôl-92 ar gyfer allbynnau (yn seiliedig ar Gyfartaledd Pwynt Gradd)


Astudiaethau Achos Effaith

Darganfod