Mae ymchwil gan PDC a gyflwynwyd i Gyfrifiadureg a Gwybodeg yn cynnwys gwaith gan staff yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Mathemateg, yr Ysgol Beirianneg, a'r Ysgol Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol.

Mae gweithgarwch ymchwil wedi'i rannu ar draws pum maes pwnc eang: 


Mae ymchwil i'r amrywiadau daearyddol mewn gwasanaethau cyhoeddus a phreifat wedi bod o fudd i sefydliadau rhanddeiliaid sy'n cydweithio, megis Adran yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru a Gofal Canser Tenovus.

Mae gwaith yr Uned ar Systemau Trefniadaeth Gwybodaeth wedi cynnwys nifer o sefydliadau rhanddeiliaid sy'n cydweithio, megis Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Historic England, Historic Environment Scotland, a'r Gwasanaeth Data Archaeoleg.

Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 8 43 49
Allbynnau 2.9 41.2 55.9
Effaith 25.0 75.0 0.0
Amgylchedd 0.0 0.0 100.0

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Uchafbwyntiau

  • Mae 51% o’r ymchwil yn gyffredinol gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*) – bron dwbl y canlyniad o 26% yn 2014
  • Mae 100% o’n heffaith ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Gydradd gyntaf yn y DU am effaith allan o 90 o brifysgolion - yn seiliedig ar 4*/3*
  • Gydradd gyntaf yng Nghymru am effaith allan o bum prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*


Astudiaethau Achos Effaith

Darganfod