Mae ymchwil gan Brifysgol De Cymru a gyflwynwyd i Beirianneg yn cynnwys gwaith gan staff yn yr Ysgol Beirianneg, a Chemeg yn yr Ysgol Gwyddorau Cymhwysol. Mae'r ymchwil wedi'i threfnu o amgylch tair canolfan wahanol:

Mae SERC yn cynnwys amrywiaeth o ymchwilwyr amlddisgyblaethol sy'n mynd i'r afael â'r heriau byd-eang o ddarparu economi carbon isel drwy ei Chanolfan Treulio Anaerobig a'i Chanolfan Hydrogen.

Mae'r Ganolfan Ymchwil Peirianneg yn dwyn ynghyd ymchwil o nifer o wahanol feysydd: Canolfan Profi Deunyddiau Uwch (AMTeC), Canolfan Ymchwil ac Arloesi Di-wifr ac Optoelectronig  (WORIC), a'r Rheoli Ymlaen Llaw a NetTec.

Mae CAPSE yn gartref i ganolfan ymchwil a datblygu batri fwyaf Ewrop. Mae wedi datblygu sawl dull newydd ar gyfer gweithredu safonau ISO yn ogystal â strategaethau ac algorithmau 'rheoli electroneg pŵer' arloesol.

Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 12 59 29
Allbynnau 13.7 64.4 21.9
Effaith 16.7 66.6 16.7
Amgylchedd 0.0 25.0 75.0

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Uchafbwyntiau

  • Mae 78% o'n hallbwn gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4* / 3*)
  • Gydradd ail yng Nghymru am effaith allan o bum prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*
  • Gydradd nawfed ar gyfer effaith allan o 42 o brifysgolion ôl-92 - yn seiliedig ar 4*/3*


Astudiaethau Achos Effaith

Darganfod