Ymchwil gan PDC wedi'i chyflwyno i Systemau'r Ddaear a Gwyddorau Amgylcheddol yn cynnwys staff o'r Tîm Ymchwil Gwyddorau Cymhwysol yn yr Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth. 

Mae ymchwil wedi'i rhannu'n themâu penodol: Ceisiadau Genetig a MoleciwlaiddEcoleg Bywyd Gwyllt; a Geowyddoniaeth.

Mae nifer yr achosion o wrthfiotigau mewn systemau naturiol ac anthropic yn ffocws allweddol i'r Ceisiadau Genetig a Moleciwlaidd gydag arbenigeddau mewn ymwrthedd gwrth-ficrobaidd, biotechnoleg, genomeg a bioleg gyfrifiadurol sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd byd-eang. 

Mae ymchwil Ecoleg Bywyd Gwyllt yn ymchwilio i heriau ecosystemau trofannol; ecoleg tirwedd yr ucheldir; a chadwraeth bioamrywiaeth. 

Mae ymchwil Geowyddoniaeth yn arbenigo mewn defnyddio dadansoddiad mwynau awtomataidd uwch; geowyddoniaeth fforensig; geocemeg; a mwynglawdd cymhwysol.


Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 4 49 47
Allbynnau 5.9 41.2 52.9
Effaith 0.0 100.0 0.0
Amgylchedd 0.0 0.0 100.0

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.ukUchafbwyntiau

  • Cydnabuwyd mwy na 50% o'r ymchwil fel un sy'n arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Gydradd gyntaf yn y DU am effaith allan o 40 o brifysgolion - yn seiliedig ar 4*/3*
  • Mae 100% o effaith ein hymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol (3*)


Astudiaethau Achos Effaith

Darganfod