Mae ymchwil gan PDC a gyflwynwyd i Astudiaethau Busnes a Rheolaeth yn cynnwys gwaith gan staff o fewn Ysgol Busnes De Cymru.
 

Mae gweithgarwch ymchwil wedi'i glystyru i Arwain a Rheoli Adnoddau Dynol; Marchnata, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau; Rheoli Cadwyn Gyflenwi a Chaffael; Strategaeth, a Rheoli a Menter. 

Mae'r Uned yn cymhwyso ei gwybodaeth a'i hymchwil i'r problemau bywyd go iawn sy'n wynebu pobl, busnesau a chymunedau, ac mae wedi datblygu cysylltiadau hirsefydlog â diwydiant sy'n pontio amrywiaeth o feysydd cyhoeddus, preifat a diwylliannol. Mae'r Uned yn adnabyddus am ei hymchwil i lywio datblygiad ac arferion polisi menter ac entrepreneuriaeth ymhlith y sector cymorth busnes ac ymhlith entrepreneuriaid eu hunain.

Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 0 36 64
Allbynnau 0.0 36.5 63.5
Effaith 0.0 50.0 50.0
Amgylchedd 0.0 12.5 87.5

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Uchafbwyntiau

  • • Mae 36% o’r ymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol (3*) – cynnydd o 177%, yn 2014

Astudiaethau Achos Effaith

Darganfod