Mae ymchwil gan PDC a gyflwynwyd i Waith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol yn cynnwys gwaith gan staff  o'r Gyfadran Busnes a Chymdeithas, a Chyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg.

Mae'r ymchwil hon yn cwmpasu nifer o ddisgyblaethau, ac fe'i trefnir yn dri grŵp ymchwil - Canolfan Troseddeg; y Ganolfan Polisi Cymdeithasol; a'r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch - yn canolbwyntio ar y prif nod o gymhwyso ymchwil i faterion 'byd go iawn' er budd llywodraethau, llunwyr polisi, awdurdodau gwasanaethau cyhoeddus, defnyddwyr gwasanaethau a dinasyddion eraill.  

Meysydd allweddol o gryfder i'r Canolfan Troseddeg yw trais/dynladdiad; ymchwiliadau troseddau mawr/adolygiadau achosion oer; camddefnyddio sylweddau; carchardai ac ailsefydlu; a'r gwasanaeth prawf gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid.

Mae'r Ganolfan Polisi Cymdeithasol yn cymryd rhan mewn dadansoddi polisi ac ymarfer. Mae'n hwyluso ymchwil effeithiol yn ei feysydd mudo craidd; gwleidyddiaeth amgylcheddol; polisi cymdeithasol a chyhoeddus byd-eang, a datblygu rhyngwladol; polisïau sy'n effeithio ar bobl ifanc yng ngwledydd yr UE; a lles mewn polisi a lles/arferion iechyd.

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch yw canolfan blismona a diogelwch hynaf a mwyaf dibynadwy'r DU. Mae'n cynnal ymchwil sy'n hysbysu llywodraethau'r DU a'r UE, gan arbenigo mewn materion diogelwch allweddol fel terfysgaeth, trais gwleidyddol, seiberdroseddu a rhyfeloedd a throseddau cyfundrefnol trawswladol.

Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 21 50 29
Allbynnau 21.6 52.9 25.5
Effaith 33.3 50.0 16.7
Amgylchedd 0.0 37.5 62.5

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Uchafbwyntiau

  • Mae 71% o’r ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae mwy nag 80% o’n heffaith ymchwil gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae 75% o'n hallbynnau gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Cyntaf yng Nghymru o ran effaith allan o dair prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*


Astudiaethau Achos Effaith

Darganfod