Mae'r ymchwil hon yn cwmpasu nifer o ddisgyblaethau, ac fe'i trefnir yn dri grŵp ymchwil yn canolbwyntio ar y prif nod o gymhwyso ymchwil i faterion 'byd go iawn' er budd llywodraethau, llunwyr polisi, awdurdodau gwasanaethau cyhoeddus, defnyddwyr gwasanaethau a dinasyddion eraill.  

Meysydd allweddol o gryfder:

  • ymchwiliadau troseddau mawr/adolygiadau achosion oer; camddefnyddio sylweddau; carchardai ac ailsefydlu; a'r gwasanaeth prawf gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid.
  • polisi ac ymarfer
  • gwleidyddiaeth amgylcheddol
  • polisi cymdeithasol a chyhoeddus byd-eang, a datblygu rhyngwladol; polisïau sy'n effeithio ar bobl ifanc yng ngwledydd yr UE; a lles mewn polisi a lles/arferion iechyd
  • terfysgaeth, trais gwleidyddol, seiberdroseddu a rhyfeloedd a throseddau cyfundrefnol trawswladol.

Uchafbwyntiau

  • Mae 71% o’r ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae mwy nag 80% o’n heffaith ymchwil gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae 75% o'n hallbynnau gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Cyntaf yng Nghymru o ran effaith allan o dair prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*


Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 21 50 29
Allbynnau 21.6 52.9 25.5
Effaith 33.3 50.0 16.7
Amgylchedd 0.0 37.5 62.5

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Astudiaethau Achos Effaith