Mae ymchwil a gyflwynwyd gan Brifysgol De Cymru i Wyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Hamdden a Thwristiaeth yn cynnwys gwaith gan staff yn y Grŵp Ymchwil Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff, sydd wedi'i leoli yn y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg.

Mae ymchwil yn canolbwyntio ar ddwy thema integredig, amlddisgyblaethol – Perfformiad Chwaraeon ac Iechyd Fasgwlaidd. Mae'r Grŵp Perfformiad Chwaraeon yn mabwysiadu dull ymarferol o wella perfformiad athletwyr elît a hyrwyddo gweithgarwch corfforol ymhlith perfformwyr y glasoed. Mae'r Grŵp Iechyd Vascwlaidd, thema fiofeddygol, yn canolbwyntio ar fanteision fasgwlaidd ymarfer corff drwy gydol oes.

Mae'r ddwy brif thema hyn yn cael eu cefnogi'n strategol gan ddisgyblaethau ymchwil arbenigol sy'n canolbwyntio ar: Niwrowyddoniaeth Glinigol / Ffisioleg Fasgwlaidd; Seicoleg Chwaraeon; Anafiadau, Llwyth Hyfforddiant a Monitro, Adsefydlu; a Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon.


Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 29 67 4
Allbynnau 37.5 62.5 0.0
Effaith 25.0 75.0 0.0
Amgylchedd 0.0 75.0 25.0

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Uchafbwyntiau

  • Mae 96% o’r ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*) – cynnydd o 45% o 66% yn 2014 sydd bellach yn golygu ein bod yn gydradd nawfed yn y DU yn gyffredinol allan o 61 o brifysgolion – yn seiliedig ar 4*/3*
  • Mae 100% o’n heffaith ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae 100% o'n hallbynnau gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae PDC yn gydradd gyntaf yn y DU am effaith ac ar gyfer allbynnau allan o 61 o brifysgolion - yn seiliedig ar 4*/3*


Astudiaethau Achos Effaith

Darganfod