Mae ymchwil gan PDC a gyflwynwyd i Hanes yn cynnwys gwaith gan staff yn y Grŵp Ymchwil Hanes yn yr Ysgol Dylunio a Digidol.

Mae haneswyr PDC yn ymchwilio i'r byd ers 1450. Maent yn ysgrifennu ar yr Ynysoedd hyn, cyfandir Ewrop, Byd yr Iwerydd, ac agweddau ar hanes byd-eang. Ymhlith yr ardaloedd arbenigol mae caethwasiaeth yr Iwerydd, erledigaeth 'gwrachod' yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg, hunaniaeth grefyddol yn ystod y Diwygiad, hanes cyrchfannau glan môr, menywod a cymhelliad yn yr ugeinfed ganrif, a'r cysylltiadau rhwng arfau niwclear ac imperialaeth ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Mae haneswyr hefyd yn cymryd rhan mewn canolfannau rhyngddisgyblaethol yn PDC, yn enwedig y Ganolfan Astudiaethau Rhyw yng Nghymru a'r Ganolfan Astudio'r Cyfryngau a Diwylliant mewn Gwledydd Bach.


Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 16 58 26
Allbynnau 5.6 72.2 22.2
Effaith 50.0 50.0 0.0
Amgylchedd 0.0 12.5 87.5

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Uchafbwyntiau

  • Mae 74% o’r ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae 78% o'n hallbynnau gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*), sy'n golygu ein bod yn gyntaf yng Nghymru ar gyfer allbynnau allan o 4 prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*
  • Mae 100% o’n heffaith ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Gydradd gyntaf yn y DU am effaith allan o 81 o brifysgolion - yn seiliedig ar 4*/3*


Astudiaethau Achos Effaith

Darganfod