Mae ymchwil gan PDC a gyflwynwyd i Gerddoriaeth, Drama, Dawns a'r Celfyddydau Perfformio yn cynnwys gwaith gan staff o'r Ysgol Cynhyrchu a Pherfformio a'r Ysgol Dylunio a Digidol yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol.

Uned Ymchwil y Diwydiannau Creadigol yw un o'r rhai mwyaf amlddisgyblaethol ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'r Uned wedi manteisio'n strategol ar ei chanolfan yng nghanol Caerdydd, un o ganolfannau creadigol mwyaf y DU y tu allan i Lundain, i sefydlu partneriaethau cydweithredol mawr gyda'r diwydiannau creadigol a llunwyr polisi.

Mae ei ffocws ar gydweithredu diwydiannol mewn ymchwil yn golygu ei fod yn bwynt arweinyddiaeth ac arbenigedd y gellir ymddiried ynddo ar gyfer y diwydiannau creadigol a llunwyr polisi sy'n ceisio hyrwyddo rôl creadigrwydd ym mywyd economaidd a diwylliannol Cymru.

Mae gan yr Uned gryfderau arbennig ym meysydd y Celfyddydau ac Iechyd; Clystyrau creadigol a chyfryngau sgrin; ac Ymarfer-Ymchwil.


Canlyniadau Uned Asesu

% 4* % 3* % ≤ 2*
Cyffredinol 40 35 25
Allbynnau 29.7 28.1 42.2
Effaith 66.7 33.3 0.0
Amgylchedd 37.5 62.5 0.0

Am y canlyniadau llawn ewch i www.ref.ac.uk


Uchafbwyntiau

  • Mae 75% o’r ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae 67% o’n heffaith ymchwil yn arwain y byd (4*)
  • Gydradd gyntaf yng Nghymru am effaith allan o bedair prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*


Astudiaethau Achos Effaith

Darganfod