Grwpiau a chanolfannau ymchwil

Mae ein grwpiau a'n canolfannau ymchwil wedi’u creu i newid bywydau a'n byd er gwell. Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws ffiniau a disgyblaethau, gyda phartneriaid a chyllid allanol, i wella rhagolygon pobl a lleoedd. YMCHWIL CYFRIFIADUREG, PEIRIANNEG A GWYDDONIAETH
YMCHWIL Y DIWYDIANNAU CREADIGOL
YMCHWIL Y GWYDDORAU BYWYDYMCHWIL A DATBLYGU MASNACHOL