TECHNOLEGAU CARBON ISEL Y GENHEDLAETH NESAF

Mae CAPSE Ltd yn rhan o grŵp Prifysgol De Cymru, ac mae’n dŷ ymchwil, datblygu, profi ac ardystio annibynnol a gydnabyddir yn genedlaethol, gyda chleientiaid byd-eang yn y sectorau peirianneg systemau modurol a phŵer uwch. Cenhadaeth CAPSE Ltd yw cefnogi busnesau a sefydliadau i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dechnolegau carbon isel, gan gefnogi creu swyddi newydd a chyfleoedd economaidd.

Cliciwch ar y botymau isod i ddysgu mwy:

Dilynwch ni ar Trydar: @USW_CAPSE

CAPSE

GWASANAETHAU

CYFLEUSTERAU

DIWYDIANNAU

Y TIM


GWASANAETHAU

Gall CAPSE Ltd ddarparu ystod sylweddol o wasanaethau ymchwil a datblygu (Y&D), profi a chynghori sy’n canolbwyntio ar fodurol, storio ynni, electroneg pŵer, dylunio systemau rheoli a chyfathrebu uwch, gan gynnwys:

Ymchwil a Datblygu, Cynghori a Phrofi

 • Ymarferoldeb Pecyn ac Ymateb Amlder
 • Profion Dilysu Amgylcheddol a Thrafnidiaeth
 • Profion Dilysu Diogelwch Trydanol a Swyddogaethol
 • Dadansoddiad Electrocemegol
 • BMS a Phrofi Gweithredol Modiwlau
 • Profi Gor-ollwng a Gor-lenwi
 • Heneiddio Beiciau Pecyn, Modiwl a Chell
 • Profi Nodweddion Cylchred Oes Cell
 • Profi Hinsoddol
 • Profi Thermol
 • Gwaredu Pecyn Batri Terfynol
 • Ymchwil a Datblygu Storio Ynni
 • Ymgynghoriaeth, Cefnogaeth a Hyfforddiant
 • Profi EMC

Profi Cam-drin a Homolog

 • Rhedeg i ffwrdd thermol
 • Anffurfiad Lleol
 • Gollyngiad
 • Cylchdaith Byr
 • Prawf Ymwrthedd Lluosogi Goddefol
 • Ymwrthedd Tân
 • Trochi
 • Malu
 • Gollwng
 • Treiddiad Ewinedd
 • R100 Homologation
 • KVMSS
 • Safonau Tsieineaidd


CYFLEUSTERAU

Mae CAPSE Ltd yn ymfalchïo yn ei gyfleusterau a'i offer arbenigol, yn ogystal â'i ymrwymiad i ymchwil a datblygu parhaus, sy'n grymuso peirianwyr proffesiynol a staff cymorth i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol.

CAPSE Facilities
 • Siambrau Hinsoddol
 • Beicwyr Pecyn FTF
 • Beiciwr Modiwl FTV
 • Beiciwr Modiwl LCV
 • Beicwyr Cell MCV
 • Siambrau Celloedd Hinsoddol
CAPSE Facilities
 • Dynamomedr
 • Technoleg CAN
 • Rig Gollwng
 • Rig Malu
 • Tanc Trochi
 • Rig Lluosogi Goddefol
CAPSE Facilities
 • Rig Cylchdaith Byr
 • Sefydlu Profion LV
 • Gosod Treiddiad Ewinedd
 • Rig Anffurfiad Lleol


DIWYDIANNAU A WASANAETHWYD

Rydym wedi ymrwymo i weithio'n agos gydag arweinwyr diwydiant i gwrdd â'r heriau yn y sectorau trafnidiaeth ac ynni, a blaenoriaethu anghenion ein cwsmeriaid trwy ddarparu ystod hyblyg a phwrpasol o wasanaethau sy'n anelu at sicrhau dyfodol gwyrddach a mwy cynaliadwy.

CAPSE Industries

 • Modurol
 • Storio Ynni
 • Cerbydau Masnachol
 • Perfformiad Uchel a Chwaraeon Moduro


CAPSE Industries

 • Planhigyn
 • Morol
 • Amddiffyniad

CAPSE Industries

 • Rheilffordd
 • Cludiant Cyhoeddus
 • Awyrofod


CYFARFOD Y TÎM

Mae gan CAPSE Ltd dîm ymroddedig o arbenigwyr ar y safle sy'n arbenigwyr yn eu meysydd. Mae eu gwybodaeth yn grynhoad o brofiad o fewn ystod o ddiwydiannau, megis awyrofod, modurol a storio ynni.

CAPSE Team


GWNEUD YMCHWILIAD