Gwneud i'n gwybodaeth weithio i chi

O adeiladu seilwaith ynni cynaliadwy a darparu gofal iechyd gwell i ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus a datblygu cynnyrch creadigol, rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid ymchwil i gael effaith wirioneddol ar gymdeithas a’r economi.

Sut i weithio gyda ni


Cysylltwch â ni

Gall ein Tîm Ymgysylltu â Busnesau eich rhoi mewn cysylltiad uniongyrchol ag arbenigwyr a all eich helpu i gyflawni eich amcanion.

E-bost: [email protected]
Ffôn: 01443 482266