Gweithio gyda ni

Sicrhau bod ein gwybodaeth yn gweithio i chi

O adeiladu seilwaith ynni cynaliadwy a darparu gofal iechyd gwell i ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus a datblygu cynnyrch creadigol, rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid ymchwil i gael effaith wirioneddol ar gymdeithas a’r economi.

Sut i weithio gyda ni

 • Ymchwil ar y cyd ar gyfer eich busnes
  Mae gennym enw da am brosiectau ymchwil cydweithredol sy’n cael effaith sylweddol ar yr economi, yr amgylchedd a chymdeithas

 • Ysgoloriaethau ymchwil diwydiannol
  Mae cynlluniau a gefnogir, megis KESS2, yn cysylltu busnesau â myfyrwyr ymchwil i lunio gwaith ymchwil cyffrous

 • Partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth
  Mae KTPs yn ffordd gost effeithiol o helpu eich busnes i arloesi a thyfu

 • Lleoliadau a ariennir 
  Mae’r Rhaglen Cipolwg Strategol yn galluogi lleoliadau tymor byr i ddiwydiant a sefydliadau academaidd weithio gyda’i gilydd yn gydweithredol

 • Gwasanaethau ymgynghori a hyfforddi
  Gallwch gael gafael ar amrywiaeth o wasanaethau masnacholgan gynnwys hyfforddiant proffesiynol a chyfleusterau o’r radd flaenaf

 • Talent myfyrwyr
  Manteisio ar ddawn ein cymuned myfyrwyr drwy leoliadau ac interniaethau


Cysylltu â'n Tîm Ymgysylltu â Busnesau

Gall ein Tîm Ymgysylltu â Busnesau eich rhoi mewn cysylltiad uniongyrchol ag arbenigwyr a all eich helpu i gyflawni eich amcanion.

E-bost: uswexchange@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 482266