KTP yn sicrhau twf economaidd

Cefndir y cwmni

Mae Smartscan Ltd o Swydd Northampton yn un o brif weithgynhyrchydd cynhyrchion diogelwch peiriannau y DU. Mae’n cynhyrchu ystod gyflawn o lenni golau diogelwch ac ategolion ar gyfer gwarchod peiriannau ac yn darparu gwasanaeth ymgynghori ynghylch diogelwch, hyfforddiant pwrpasol ar gyfer diogelwch peiriannau a gwasanaethau marcio CE ar gyfer peiriannau.

Mae Smartscan hefyd yn cynhyrchu llenni golau heb fod yn rhai diogelwch ar gyfer mesur (h.y. llenni golau mesur), rheoli prosesau a diogelu peiriannau nad ydynt yn rhai diogelwch.

Caiff y cynnyrch ei ddefnyddio mewn swyddogaethau awtomatiaeth a rheoli ar draws y maes gweithgynhyrchu mewn amrywiaeth o raglenni gan gynnwys mynediad sy’n bodoli mesurau ar linellau paledi a lapio, gwasgyddion gweithio metel a breciau gwasgu, peiriannau gwaith coed, trin carthion a mowldio chwistrellu.

Research KTP case study SmartScan

Cynnyrch a ffrydiau refeniw newydd

Cysylltodd Smartscan â Phrifysgol De Cymru i fanteisio ar ein harbenigedd ymchwil mewn electroneg a pheirianneg drydanol.

Datblygodd y prosiect KTP dechnegau newydd er mwyn darparu llen golau 1D cost isel a chydraniad uchel, a gwireddu llen golau 2D a allai gael gwybodaeth am faint a phroffil 2D ar gludydd gweithgynhyrchu. 

Canlyniadau ardderchog

Sicrhaodd y KTP gyda PDC fanteision ardderchog i’r cwmni. Mae’r rhain yn cynnwys:


  • Gwahaniaethu masnachol
  • Gwreiddio gwybodaeth ddylunio system optegol hanfodol a fydd yn greiddiol i fantais gystadleuol y busnes yn y dyfodol
  • Sefydlu labordy optegol newydd
  • Cyflwyno llinellau cynnyrch newydd i farchnadoedd newydd, sy'n mesur llenni golau
  • Ychwanegu ffrwd refeniw newydd ar gyfer gwasanaethau graddnodi ar y cynnyrch mesur newydd

Cysylltu â ni

rise@southwales.ac.uk
Ffôn: (01443) 482234