Llwyddiant KTP i Glwb Criced Marylebone

Nodau busnes

Casglu, curadu a lledaenu hanes treftadaeth criced ar lawr gwlad yn yr amgueddfa, gan ddefnyddio technoleg ddigidol drwy gyfres o brosiectau sy'n cael eu llywio gan themâu.

Mae academyddion yng Nghanolfan Adrodd Straeon George Ewart Evans PDC wedi cydweithio ar Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth â Chlwb Criced Marylebone (MCC) a oedd yn anelu'n bennaf at gynyddu nifer yr ymwelwyr.

Wedi’i ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC), creodd ‘Taking the Field’ gasgliad o arteffactau cyfryngau digidol. Gan ddefnyddio cerddoriaeth, fideo a ffotograffau, roedd yr hanesion llafar, byr hyn yn adlewyrchu pwysigrwydd criced ar lawr gwlad i gymunedau lleol yn y DU a Sri Lanka.

MCC Museum KTP case study

Canlyniadau

Roedd y tîm yn annog cymunedau lleol i greu arteffactau digidol arloesol (straeon). Casglwyd straeon hefyd gan glybiau lleol i’w harddangos ochr yn ochr â chasgliad presennol Amgueddfa MCC, ar-lein ac yn y Lord’s.

Roedd y prosiect yn galluogi clybiau lleol i bortreadu eu hanes a’u rôl gyfnewidiol yn y gymuned gan ddefnyddio eu lleisiau, eu harchifau a’u syniadau eu hunain. Drwy arddangos yn Amgueddfa MCC, roedd gan dimau lleol a’u cymunedau lwyfan byd-eang, mawreddog, i gofnodi eu hanes. Yn gyfnewid am hyn, ehangodd yr Amgueddfa ei chasgliad a defnyddio’r arteffactau hyn i hyrwyddo’r gêm.

Roedd Taking the Field yn canolbwyntio ar ddisgrifio lle criced mewn hanes a chymdeithas, gan ymdrin ag effaith mudo, dad-drefedigaethu, newid rolau menywod a dosbarth yn y clybiau criced lleol a’u cymunedau.

Adborth

"Gall tîm George Ewart ymgysylltu â phobl o bob math o gefndiroedd i ddod o hyd i straeon hudolus, nad ydynt fel arall yn cael gweld golau dydd. Mae hyn eisoes wedi creu cynnwrf mawr ar draws y gymuned griced ehangach.

“Rydym yn disgwyl denu llawer mwy o ymwelwyr i'n hamgueddfa yn y Lord’s a'n gwefan. Bydd y gweithgaredd cynyddol hwn yn helpu’r MCC a chriced ledled y byd drwy gyfleu ein stori a’n hanes mewn ffordd afaelgar.”


Neil Robinson, Clwb Criced Marylebone

Cysylltu â ni

[email protected]
Ffon: (01443) 482234