CAPSE

Technolegau carbon isel y genhedlaeth nesaf

Mae’r Ganolfan Peirianneg Systemau Modurol a Phŵer (CAPSE) yn ganolfan ymchwil, datblygu, profi ac ardystio annibynnol sy’n cael ei chydnabod yn genedlaethol. Mae gennym enw da am waith ymchwil blaengar a gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth o fewn y sectorau peirianneg systemau modurol a phŵer uwch.

Cenhadaeth CAPSE yw cefnogi busnesau a sefydliadau i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dechnolegau carbon isel, gan gefnogi’r gwaith o greu swyddi newydd a chyfleoedd economaidd.


CAPSE building


Ac yntau'n rhan o’r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth, mae CAPSE yn ymfalchïo yn ei gyfleusterau a'i offer arbenigol, yn ogystal â’i ymrwymiad i ymchwil a datblygiad parhaus, sy’n grymuso peirianwyr proffesiynol a staff cymorth i gyflwyno cynnyrch a gwasanaethau arloesol.

Rydym wedi ymrwymo i weithio’n agos gydag arweinwyr y diwydiant i fodloni’r heriau yn y sectorau trafnidiaeth ac ynni a blaenoriaethu ein hanghenion cwsmeriaid drwy ddarparu ystod hyblyg a phwrpasol o wasanaethau sy'n anelu at sicrhau dyfodol gwyrddach a mwy cynaliadwy.

Yr Arglwydd Drayson yn dadorchuddio’r Ganolfan ar gyfer Peirianneg Systemau Modurol a Phŵer.


Yr Arglwydd Drayson gyda'r Athro Julie Lydon, PDC


Ein Gwasanaethau


Gall CAPSE ddarparu amrywiaeth sylweddol o wasanaethau Ymchwil a Datblygu, gwasanaethau profi a chynghori sy’n canolbwyntio ar beirianneg modurol, storio ynni, electroneg pŵer, dylunio systemau rheoli a dulliau cyfathrebu uwch.

Gall ein cyfleusterau a’n harbenigedd gefnogi:

  • Ymchwil a Datblygu Storio Ynni - atebion storio ynni modurol a llonydd y genhedlaeth nesaf. Gan gynnwys batri, uwch gynhwysydd, cell danwydd, chwylolwyn a thechnolegau storio ynni eraill. Mae gan y cyfleuster hwn ystod eang o alluoedd profi gyda dros un megawat o gapasiti profi.

  • Systemau Ynni Ymchwil a Datblygu - sy’n arbenigo mewn ymchwil, datblygu a phrofi yn ymwneud â’r systemau sy’n integreiddio storfeydd ynni modurol a llonydd â’u rhaglenni terfynol. Mae’r cyfleusterau hyn yn cynnwys nodweddion hinsoddol, prosesau ymateb amlder, electroneg pŵer, cyfathrebu a sgiliau dadansoddi electrocemegau sylfaenol.

  • Ymchwil a Datblygu Geriad Pŵer - sy’n canolbwyntio ar y genhedlaeth nesaf o gerbydau hybrid a thrydan llawn. Mae’r cyfleuster hwn yn gartref i’r unig system ffordd droellog ffrâm ddynamig canolfan uniongyrchol cerbydau gyriant pedair olwyn


Cysylltu

I gael trafodaeth anffurfiol ar ein hamrywiaeth o wasanaethau cleientiaid, cysylltwch â:
Jonathan Williams, Cyfarwyddwr y Ganolfan
Ffoniwch: 01443 654 685

E-bost: jonathan.williams@southwales.ac.uk


ERDF Logo