Athro PDC yn dod yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Prof Steve Smith

Mae athro o Brifysgol De Cymru (PDC) wedi’i ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Cafodd Steve Smith, Athro Athroniaeth Wleidyddol a Pholisi Cymdeithasol, ei enwi’n Gymrawd gan y Gymdeithas, sy’n hyrwyddo ymchwil, yn ysbrydoli dysgu, ac yn darparu cyngor polisi annibynnol.

Mae'n ymuno â chymuned o fwy na 650 o Gymrodyr, gan gynrychioli rhagoriaeth yn y gwyddorau, y dyniaethau, y celfyddydau, y gwyddorau cymdeithasol a meysydd eraill.

Mae cynllun Cymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru (LSW) yn harneisio arbenigedd academaidd i hyrwyddo ymchwil a hyrwyddo dysgu a dadlau, gan ddefnyddio gwybodaeth gyfunol i ymateb i lawer o heriau heddiw.

Mae Ethol i Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth; mae holl Gymrodyr GCD wedi gwneud cyfraniad eithriadol i fyd dysgu ac mae ganddynt gysylltiad amlwg â Chymru.

Dywedodd yr Athro Smith: “Mae’n anrhydedd fawr cael fy ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae'n bwysig iawn bod uwch academyddion ledled Cymru yn cael eu cynrychioli yn y math hwn o ffordd a bod Prifysgol De Cymru yn chwarae rhan sylweddol a pharhaus yn y Gymdeithas a'i gweithgareddau.

“Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn chwarae rhan ganolog bwysig wrth ddatblygu pontydd rhwng prifysgolion a hwyluso effaith ymchwil gyda chymunedau sy’n seiliedig ar bolisi ac ymarfer, yn ogystal â phartneriaid eraill yng Nghymru a thu hwnt. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddod yn aelod gweithgar o’r Gymdeithas a hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r rheini o fewn PDC a sefydliadau eraill a gefnogodd fy nghais." 

Ychwanegodd yr Athro Hywel Thomas, Llywydd y Gymdeithas: “Mae arbenigedd ein Cymrodyr newydd yn rhagorol. Mae’r ystod o waith ymchwil yn dangos bod Cymru mewn sefyllfa dda i wynebu’r heriau amgylcheddol, technolegol, cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac iechyd sy’n ein hwynebu. Mae gallu’r Gymdeithas i ddod â’r dalent hon ynghyd yn ein galluogi i gychwyn a dylanwadu ar ddadleuon pwysig am sut y gall Cymru, y DU a’r byd lywio’r dyfroedd cythryblus yr ydym ynddynt heddiw.”

#ymchwil