Bydd ymchwil yn cefnogi goroesiad y diwydiant cerddoriaeth Gymreig

Professor Paul Carr


 
Mae'r Athro Paul Carr wedi ennill Cymrodoriaeth academaidd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i ymchwilio i effeithiau Covid-19 ar y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.
 
Bydd yr ymchwil, a fydd yn llunio adroddiad ar gyfer Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Senedd Cymru yn canolbwyntio'n benodol ar yr hyn y gall Cymru ei ddysgu oddi wrth wledydd eraill o ran cefnogaeth cyrff cyhoeddus a phreifat.
 
 "Mae'r ymchwil i ddechrau yn ystyried y 'Sefyllfa sydd ohoni'  yn y diwydiannau cerddoriaeth ôl-covid-19 Cymru er mwyn darparu cyd-destun, cyn archwilio a myfyrio ar sut mae gwledydd eraill yn gweithredu rhwydweithiau cefnogaeth, " meddai'r athro Carr, athro mewn dadansoddiad cerddoriaeth boblogaidd a'i hun yn gerddor perfformio profiadol, ar ôl teithio a recordio gydag artistiaid mor amrywiol â the James Taylor Quartet a chyn- sacsoffonydd Miles Davis, Bob Berg.
 
 "Mae'n hanfodol ein bod yn cael y wybodaeth hon: Mae'r diwydiannau cerddoriaeth yng Nghymru, yn rhai sefydliadol a rhanddeiliaid unigol, yn wirioneddol frwydro ar hyn o bryd, yn arbennig cerddoriaeth fyw. Mae llawer o sefydliadau ac unigolion yn agos at fynd mas o busnes.
 
 "Er bod Cymru wedi cynnig cymorth da i ategu cynllun furlough drwy Lywodraeth Cymru, Cymru Greadigol a chyngor y celfyddydau, mae'n amlwg bod angen inni edrych ar y ffordd y mae gwledydd eraill yn cefnogi cerddoriaeth ac yn dysgu oddi wrthynt. Mae angen i ni hefyd ystyried sut olwg fydd ar dirwedd newydd y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf. "
 
Mae'r athro Carr wedi ysgrifennu nifer o erthyglau am effeithiau Covid-19 ar y sector cerddoriaeth ar lawr gwlad, sydd ar gael ar ei flog.
 
Gallwch weld holl allbynnau ymchwil yr Athro Paul Carr yma a manylion am brosiectau cyfredol y grŵp ymchwil i'r cyfryngau, cerddoriaeth a drama.