Grant gwerth £80K i wella mynediad at ddogfennau cadwraeth mewn sefydliadau megis orielau, llyfrgelloedd, archifdai ac amgueddfeydd

National Gallery, Scotland

Oriel Genedlaethol, yr Alban, un o aelodau'r consortiwm


PDC ymysg nifer o bartneriaid yn y DU ac UDA sydd wedi cael grant gwerth £80K i wella mynediad at ddogfennau cadwraeth mewn sefydliadau megis orielau, llyfrgelloedd, archifdai ac amgueddfeydd. 


Mae Prifysgol De Cymru (PDC) ymysg nifer o bartneriaid academaidd a diwydiant yn y DU a'r Unol Daleithiau sydd wedi derbyn cyfanswm o £80K mewn arian grant gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU.


Bydd y grant yn cefnogi ail gam y prosiect Data Cadwraeth Cysylltiedig (LCD), a fydd yn edrych ar wella mynediad at ddogfennau cadwraeth mewn sefydliadau megis orielau, llyfrgelloedd, archifdai ac amgueddfeydd. 


Dywedodd Ceri Binding, o Grŵp Ymchwil Hypergyfryngau PDC: "Mae cadwraethwyr o fewn y sefydliadau hyn yn ymchwilio i gyflwr gwrthrychau wedi eu curadu, gan eu trin a'u diogelu. Cyfunir yr arsylwadau a gofnodir, ynghyd â thystiolaeth a chasgliadau am hanes pob gwrthrych, ag adnoddau eraill megis testunau hanesyddol. 


"Un o'r problemau yw bod setiau data o wahanol ffynonellau yn anochel yn defnyddio gwahanol eiriau i ddisgrifio'r un pethau, sy'n rhwystro croes-chwilio effeithiol. Bydd ein hymchwil yn ceisio defnyddio geirfaoedd rheoledig cyffredin i ddatrys problemau fel hyn."


Bydd y prosiectau nid yn unig yn gwneud cyfraniad hanfodol i waith cadwraeth, maent hefyd yn bwysig ar gyfer ymchwil a dehongli, yn enwedig lle mae'r dystiolaeth faterol yn gwrthddweud yr hanes.


"Bydd y prosiect hwn yn helpu i wella a chysoni arferion dogfennu cadwraeth rhyngwladol ac yn ehangu mynediad i'r dogfennau canlyniadol drwy gyhoeddi ar-lein," ychwanegodd Mr Binding.


"Bydd hyn o fudd sylweddol i ymchwilwyr hanesyddol, gweithwyr treftadaeth proffesiynol, ac, yn y pen draw, y cyhoedd a chenedlaethau'r dyfodol, drwy well cyd-ddealltwriaeth o hanes gwrthrychau sy'n cael eu curadu a'u cadw."