O Her, daw Newid

Women's Development ProgrammeMae Rhaglen Datblygu Menywod (RhDM) hynod lwyddiannus PDC yn ôl – gyda rhaglen newydd o sesiynau rhithwir wedi'u hanelu at fenywod sy'n gweithio o fewn y byd academaidd a gwasanaethau cymorth proffesiynol. 


Hyd yn hyn mae bron 100 o fenywod wedi cwblhau'r rhaglen, ac wedi creu rhwydwaith cryf o gyn-fyfyrwyr, lle gall menywod gydweithio a chael gafael ar adnoddau drwy amgylchedd dysgu rhithwir.


Rydym yn annog cyn-fyfyrwyr RhDM i ddod â chydweithiwr gyda nhw i ddathlu llwyddiant a chlywed gan Dr Louise Bright, Pam Heneberry, a chydweithwyr, lle byddwn yn trafod yr hyn sydd wedi ein cadw'n wydn dros y misoedd diwethaf.


Y gobaith yw y bydd y rhaglen yn meithrin dull mwy cydweithredol o oresgyn yr heriau sy'n wynebu menywod sy'n gweithio yn y byd academaidd, ac yn hwyluso croesffrwythloni dulliau datrys problemau ac arfer gorau drwy’r sefydliad cyfan i arfogi mwy o fenywod i ddod yn arweinwyr yn eu maes. 


Yn ystod y rhaglen, bydd mynychwyr yn datblygu sgiliau arwain ymarferol, yn cyfoethogi sgiliau personol, ac yn adeiladu cyfleoedd rhwydweithio fydd yn parhau ar ôl i'r rhaglen ffurfiol ddod i ben gyda grŵp cyn-fyfyrwyr RHDM.  


Bydd amryw o weithdai datblygu sgiliau ar gael, yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau hyfforddi, gwydnwch a chyfleoedd rhwydweithio, yn ogystal â mewnbwn gan siaradwyr gwadd o fyd busnes, y byd academaidd a gwleidyddiaeth. 


Y nod cyffredinol yw codi ymwybyddiaeth o'r heriau sy'n wynebu menywod yn y byd academaidd a darparu ymyriadau i helpu i oresgyn yr heriau hynny. 


I wneud cais#ymchwil