Penodi Dr Tim Patterson yn Athro Cyswllt

Tim Patterson - SERC - Impact Awards 2019

Llongyfarchiadau i Dr Tim Patterson ar ei benodiad yn Athro Cyswllt. Mae Tim yn aelod o Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) USW, ac mae'n dod â chyfoeth o brofiad mewn gwyddoniaeth ynni cynaliadwy.


Ymunodd Tim â'r Brifysgol fel ymchwilydd yn 2005 ar ôl treulio'r 10 mlynedd flaenorol yn gweithio yn y sector preifat fel ymgynghorydd sy'n arbenigo mewn ymchwilio ac adfer tir halogedig.

 Yn 2008, gweithiodd Tim yn agos gyda'i gydweithiwr yr Athro Sandra Esteves a Llywodraeth Cymru i gychwyn ffurfio Canolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treuliad Anaerobig.

Ffurfiwyd y Ganolfan, dan arweiniad yr Athro Esteves, i gynorthwyo cwmnïau sy'n ymwneud â datblygu'r sectorau treulio a bio-nwy anaerobig sy'n dod i'r amlwg, ac mae wedi arwain at lawer o gyfleoedd ymchwil cydweithredol eraill gan gynnwys prosiectau a ariennir gan IUK, BBSRC a BEIS.

 Yn 2013 cwblhaodd Tim ei PhD ar ddadansoddiad cylch bywyd nwyon adnewyddadwy ar gyfer defnyddio tanwydd cerbydau, a gynhaliwyd yn rhan amser wrth barhau i ddatblygu a chyflawni prosiectau yn SERC.

 Yn ystod 2015/16 gweithiodd yn agos gyda'r Athro Sandra Esteves i sicrhau SMART Circle - y prosiect Arbenigedd ERDF / SMART cyntaf yng Nghymru. Mae Smart Circle yn brosiect ymchwil diwydiannol cydweithredol gwerth £ 1 miliwn (wedi'i gyfateb â £ 1 miliwn o gyfraniadau gan wyth partner diwydiannol) i archwilio sut y gellir defnyddio biobrosesau arloesol i wella effeithlonrwydd gweithredol ac adnoddau ystod o weithrediadau diwydiannol.

Mae Tim hefyd yn gweithio gyda'r Athro Sandra Esteves a Dr Savvas Savvas i ddatblygu prosesau biotechnoleg diwydiannol a all ddefnyddio nwyon tŷ gwydr a hydrogen adnewyddadwy i gynhyrchu tanwydd, cemegolion platfform, a chaniatáu storio ynni adnewyddadwy.

Mae ymchwil yn yr ardal yn cael ei ariannu trwy SMART Circle mewn cydweithrediad â Tata Steel Europe, a thrwy brosiect a ariennir gan BEIS mewn cydweithrediad â NiTech Solutions Ltd a BPE Design and Support Ltd.