Ymchwil yn PDC

Ein Ffocws

O ynni cynaliadwy i iechyd, a systemau pŵer i ddiogelwch, rydym yn wynebu heriau mwyaf y byd ac yn dod â budd lle mae ei angen fwyaf.

Mae ein Strategaeth Ymchwil yn nodi meysydd twf arbenigol a rhyngddisgyblaethol, ac yn ymrwymo i greu amgylchedd ymchwil sy’n galluogi pob un o’n myfyrwyr a’n staff i ffynnu.

Defnyddiwch ein Trysorfa Ymchwil i ddod o hyd i wybodaeth am ein hymchwilwyr, cyhoeddiadau, prosiectau a mwy.


Trosedd, Diogelwch a Chyfiawnder

Rydym yn effeithio ar bolisi, ymarfer a busnes gyda’n hymchwil a gydnabyddir yn fewnol ym maes troseddeg, seiber-ddiogelwch, polisi cymdeithasol a gwyddorau’r heddlu

 

Iechyd a Lles

Mae ein harbenigedd mewn anhwylderau datblygiadol, anableddau deallusol, seicoleg wybyddol, a gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff yn helpu i fynd i’r afael â’r materion allweddol sy’n ymwneud â grwpiau i bobl sy'n heneiddio a phobl sy'n agored i niwed


 

Creadigol

Rydym yn arwain yr agenda ar gyfer y diwydiannau creadigol a’r economi ddigidol yng Nghymru, gan ddylanwadu ar bolisi drwy nodi’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r diwydiannau creadigol

Amgylchedd Cynaliadwy

Rydym yn helpu i greu byd mwy diogel a mwy cynaliadwy gyda’n hymchwil amlddisgyblaethol arloesol ym maes hydrogen, ecoleg, treuliad anaerobig a systemau pŵer uwch