Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

REF 2014

Dangosodd canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF) fod PDC wedi dyblu faint o ymchwil blaenllaw y mae'n ei gynnal.

Mae hanner ymchwil PDC yn flaenllaw neu o safon ryngwladol ragorol, gan ddarparu atebion ymarferol ar gyfer diwylliant, cymdeithas a’r economi, gyda'i heffaith wedi’i diffinio yn nhermau REF.

Rydym hefyd wedi cynyddu ansawdd ein hymchwil ar draws tri chwarter ein cyflwyniadau.

Ers 2014, mae’r amgylchedd ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru wedi tyfu.

Rydym wedi gweld cynnydd mewn cyhoeddiadau i 2,800 ac incwm grant o fwy na £25 miliwn ac rydym wedi datblygu cynlluniau i adeiladu ar lwyddiannau REF 2014.

Ymhlith uchafbwyntiau REF 2014 mae:

  • Mae ymchwil blaenllaw a rhagorol yn rhyngwladol ar draws ystod y diwydiannau creadigol yn cael ei gosod ar y brig yn y DU am ei heffaith.

  • O ran effaith, mae ymchwil o’r radd flaenaf ym maes polisi cymdeithasol a throseddeg yn cael ei rhestru fel yr 8fed yn y DU ac ar y brig yng Nghymru

  • Mae PDC yn y 15fed safle yn gyffredinol yn y DU ar gyfer ymchwil blaenllaw ym maes gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff