Ysgol Busnes y Dyfodol

Mae Ysgol Busnes De Cymru yn arwain y ffordd gyda'i haddysg busnes, cyfrifeg a chyfreithiol a arweinir gan ymarfer. Gyda chefnogaeth gwaith arloesol a chydweithredol y Clinig Busnes a Chlinig y Gyfraith, rydym yn defnyddio ymgysylltu â diwydiant a chwricwlwm sy'n seiliedig ar her i helpu myfyrwyr i fod yn barod i weithredu'n syth yn eu gyrfaoedd.

Accounting and Finance Trading Room_49765 cropped


Gwasanaethau Cyhoeddus

Luke Goddard and Alex Wadham - Public Services1.jpg


Ysgol Busnes De Cymru

Cyrsiau Achrededig Proffesiynol

O’n cwrs marchnata achrededig triphlyg i’n gradd cyfrifeg a chyllid aml-achrededig, mae ein cyrsiau’n cael eu cydnabod am eu cynnwys o safon.

Mae llawer o'n cyrsiau wedi'u hachredu'n broffesiynol gan gyrff proffesiynol annibynnol neu'n cynnig eithriadau gwerthfawr oddi wrthynt.

Bydd Ysgol Busnes De Cymru yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen ar gyflogwyr y dyfodol ac sy'n cael eu gwerthfawrogi.


Interniaethau a Lleoliadau Gwaith

Mae lleoliadau diwydiant ac interniaethau yn rhan annatod o’r cyrsiau yn Ysgol Busnes De Cymru wrth i ni ymdrechu i greu graddedigion sy’n barod ar gyfer yfory.

Mae'r cyfleoedd hyn yn darparu porth i'ch cyflogaeth yn y dyfodol tra'n helpu i adeiladu eich hyder a'ch paratoi ar gyfer y dyfodol trwy brofiadau byd go iawn.


Ymgynghoriaeth a Chysylltiadau Diwydiant

Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid diwydiant ar draws ein holl gyrsiau. Mae gennym fwy na 100 o bartneriaethau gyda chwmnïau amrywiol i ddarparu'r cysylltiadau gorau i'n myfyrwyr.

Mae ein darlithwyr a'n staff wedi gweithio ac yn parhau i weithio o fewn eu diwydiannau. Mae gennym hefyd glinigau ar y campws i ddarparu cyfleoedd ymgynghori rhagorol i fyfyrwyr.

Three photo block designCyfleusterau

Law students in Moot Court

O’r Ystafell Llys Ffug a Chlinig y Gyfraith i’r Clinig Cyngor Busnes a’r Ystafell Masnachu Ariannol, mae gan Ysgol Busnes De Cymru yr holl gyfleusterau y bydd eu hangen arnoch wrth i chi baratoi ar gyfer eich dyfodol.

Ymchwil

research

Mae Ysgol Busnes De Cymru yn arloeswr newid balch, yng Nghymru a thu hwnt, wrth iddi gymhwyso gwybodaeth ac ymchwil i broblemau bywyd go iawn sy'n wynebu pobl a busnesau.

Cyfnewidfa PDC

exchange

Cyfnewidfa PDC yw’r drws ffrynt ar gyfer ein hymgysylltiad busnes. Mae ein tîm o Reolwyr Ymgysylltu yn barod i gefnogi ystod o heriau busnes trwy ddefnyddio talent, arbenigedd a chyfleusterau PDC.


Y cam nesaf