Cyfleusterau yn Ysgol Busnes y Dyfodol

Rydyn ni yma i helpu i'ch paratoi chi ar gyfer y dyfodol trwy brofiadau byd go iawn a dyna pam mae gan Ysgol Busnes De Cymru ddigonedd o gyfleusterau o'r radd flaenaf ar gael i fyfyrwyr. O'n Hystafell Llys Ffug i'n Hystafell Fasnachu, mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i ddatblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch hyder.

Accounting and Finance Trading Room_49761


Ystafell Masnachu

Accounting and Finance Trading Room_49766

Dewch i weld sut beth yw gweithio fel cyfrifydd gan ddefnyddio ein meddalwedd ariannol o safon diwydiant yn yr Ystafell Fasnachu ar Gampws Trefforest.

Ystafell Llys Ffug

Police Science students in Moot Court_32992

Hogi eich sgiliau cyfreithiol wrth i chi brofi treialon ffug realistig a manwl yn ein hystafell llys ffug ymdrochol ar Gampws Trefforest.

Clinig Busnes

Sumaya Khan_ Business and Management Undergraduate_49803

Ymunwch â'n tîm ymgynghori gwirfoddol yn Nhrefforest i helpu cleientiaid go iawn gydag ymholiadau busnes wrth i chi ddatblygu sgiliau a disgyblaeth gweithleoedd hanfodol.

Clinig y Gyfraith

Nina Holmes.jpg

Helpwch aelodau’r cyhoedd drwy lunio cyngor cyfreithiol i faterion go iawn mewn sawl maes wrth i chi wirfoddoli gyda’n Clinig Cyngor Cyfreithiol ar Gampws Trefforest.

Canolfan Hydra

Hydra Simulation Centre_31710

Profwch leoliad gwaith realistig a throchi yn Glyntaff wrth fonitro eich grŵp yn ogystal ag arweinyddiaeth amser real a gwneud penderfyniadau mewn senarios hollbwysig.

Celtic Manor Resort

Hotel and Hospitality Management Sudam Wijetunga_49946

Dewch i wybod popeth am westy a lletygarwch wrth i chi ddysgu pob agwedd ar y diwydiant yn y gwaith gyda'n partner diwydiant pum seren, y Celtic Manor Resort.


Y Cam Nesaf