Profwch y byd masnachu ariannol

Profwch fyd cyflym masnachu a buddsoddi ariannol gyda'n Hystafell Masnachu Ariannol realistig sy'n cynnig efelychu realistig i fyfyrwyr.

Bydd y cyfleuster amhrisiadwy hwn yn eich galluogi i ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant wrth i chi hogi eich sgiliau gan eich galluogi i ymateb i symudiadau prisiau ac eitemau newyddion sy'n berthnasol i bortffolio o gyfranddaliadau a nwyddau.

Accounting and Finance Trading Room_49765 cropped


Pam defnyddio'r Ystafell Masnachu Ariannol?

Dysgu trwy brofiadau realistig

Ein nod yw eich paratoi ar gyfer eich dyfodol trwy brofiadau byd go iawn a dyna pam mae ein Hystafell Masnachu Ariannol yn darparu efelychu realistig o ystafell fasnachu broffesiynol. Bydd ein hystafell fasnachu yn rhoi cipolwg i chi ar sgiliau a seicoleg masnachu ariannol wrth eich helpu i adeiladu eich hyder. Byddwch yn dysgu dadansoddi data, gosod archebion, gwneud rhagfynegiadau, a dadansoddi'r newyddion cyn ymateb yn briodol.

Cyfleusterau gwych

Mae gan ein Hystafell Masnachu Ariannol feddalwedd o ansawdd diwydiant sy'n efelychu'n gywir y feddalwedd a ddefnyddir yn y byd go iawn. Gallwch ddisgwyl defnyddio meddalwedd Efelychu Buddsoddwyr Byd-eang, a fydd yn caniatáu ichi ymarfer eich sgiliau wrth roi mynediad amser real i chi at newyddion yn y marchnadoedd ariannol yn ogystal â gwybodaeth ariannol a marchnad gan gynnwys prisiau cyfranddaliadau, arian, nwyddau, a mwy.

Goruchwyliaeth gan staff profiadol

Os byddwch yn dysgu trwy ddefnyddio ein Hystafell Masnachu Ariannol, byddwch yn cael eich goruchwylio gan staff profiadol sydd â chyfoeth o wybodaeth mewn cyllid a buddsoddiad o'u hamser eu hunain yn gweithio mewn diwydiant. P'un a ydych yn gwneud elw neu golled mewn sefyllfa efelychiadol, bydd ein staff yn eich helpu i ddeall masnachu ariannol a sut mae eich gweithredoedd wedi effeithio ar eich canlyniad. Byddwch yn dysgu dadansoddi data, gosod archebion, gwneud rhagfynegiadau, a dadansoddi'r newyddion, cyn ymateb yn briodol fel rhan o un o'n modiwlau dewisol blwyddyn olaf, Masnachu Ariannol a Buddsoddi.

Financial trading room three photo block 2


Y cam nesaf