Byw oddi gartref

Gall symud oddi gartref fod yn syniad brawychus. Bydd angen i'ch plentyn addasu i ddarlithoedd prifysgol, wneud ffrindiau newydd a dysgu sut i ofalu am eu hunain.

Cymorth i fyfyrwyr

Yn aml mae rhieni yn gofyn i ni pa gefnogaeth, ar wahân i gymorth academaidd sydd ar gael. Mae cymorth unigol ar gael trwy gydol cyfnod eich plentyn yn y brifysgol, a gall pob myfyriwr cael mynediad i'r gwasanaeth penodol sydd ei angen arnynt.

Yr wythnos gyntaf

Mae helpu'ch plentyn i symud i mewn i brifysgol yn amser emosiynol i unrhyw riant. Dyma fwy o wybodaeth am yr hyn fydd eich plentyn yn ei wneud yn ystod yr wythnos gyntaf yn y brifysgol.

Llety

Ar ôl i'ch plentyn dderbyn eu cynnig gan brifysgol, gallant ddechrau meddwl am ble maent yn dymuno byw. Mae nifer o opsiynau gyda nhw fel; byw mewn Neuadd Breswyl, llety preifat neu hyd yn oed yn byw adre.

Mae prifysgol wedi newid

Mae prifysgol wedi newid dros y blynyddoedd, ac mae'n debyg y bydd yn wahanol heddiw i fel yr ydych chi'n ei chofio hi. Darllenwch am y gwahaniaeth rhwng y brifysgol yn y 90au ac yn awr.