Barbeciw a Gem o Rownderi | BBQ and a Game of Rounders

17 September 2017 4pm

Location: Parc Bute. Cyfarfod tu allan yr ATRIUM, Campws Caerdydd am 3.30pm | Bute Park. Meet outside ATRIUM, Cardiff Campus at 3.30pm

Audience: Public

Cost: AM DDIM | FREE

Add to calendar

Tocynnau: Os hoffech chi ddod i'r digwyddiad yma, cysylltwch a catrin.evans@decymru.ac.uk, Sywddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol erbyn 12pm, ddydd Sul 17 Medi os gwelwch yn dda.

Tickets: If you would like to come along to this event, please contact catrin.evans@decymru.ac.uk, Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer by 12pm on Sunday 17 September.

Hoffech chi ddod i adnabod siaradwyr Cymraeg eraill sy'n astudio ym Mhrifysgol De Cymru? Dewch i fwynhau barbeciw a gem o rownderi yn y parc, a chymdeithasu gyda myfyrwyr cyfrwng Cymraeg!

Would you like to get to know other Welsh speakers who are studying at USW? Come along and enjoy a BBQ and a game of rounders in the park, and socialise with other Welsh medium students.

Cardiff Castle and Bute Park