Brecwast am ddim! | Free Breakfast!

18 September 2017 10am to 3pm

Location: Zen Bar, Undeb y Myfyrwyr - Campws Caerdydd | Zen Bar, Students' Union - Cardiff Campus

Audience: Public

Cost: AM DDIM | FREE

Add to calendar

Tocynnau: Os hoffech chi ddod i’r digwyddiad yma, cysylltwch â catrin.evans@decymru.ac.uk, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol erbyn 5pm, ddydd Sul 17 Medi os gwelwch yn dda.

Tickets: If you would like to come along to this event, please contact catrin.evans@decymru.ac.uk, Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer by 5pm on Sunday 17 September.

Hoffech chi ddod i adnabod siaradwyr Cymraeg eraill sy’n astudio ym Mhrifysgol De Cymru? Dewch i fwynhau brecwast am ddim a chymdeithasu gyda myfyrwyr cyfrwng Cymraeg eraill!

Would you like to get to know other Welsh speakers who are studying at USW? Come along and enjoy a free breakfast and socialise with other Welsh medium students!

Breakfast Image provided by Thinkstock. ThinkstockPhotos-483038460.jpg