Croeso Cymraeg | Welsh Welcome

19 September 2017 12pm to 1pm

Location: D22 - Campws Dinas Casnewydd | D22 - Newport City Campus

Audience: Public

Cost: AM DDIM | FREE

Add to calendar

Tocynnau: Os hoffech chi ddod i’r digwyddiad yma, cysylltwch â catrin.evans@decymru.ac.uk, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol erbyn 12yp, dydd Llun 18 Medi os gwelwch yn dda.

Tickets: If you would like to come along to this event, please contact catrin.evans@decymru.ac.uk, Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer by 12pm on Monday 18 September.

Dewch i fwynhau pizza am ddim a chlywed am yr holl gyfleoedd cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol.

Come along and enjoy free pizza and learn about Welsh medium opportunities at the University.


Welsh Students - Freshers'