Osgoi'r Bêl UV gyda Urdd Gobaith Cymru

21 September 2017 3.30pm to 5pm

Location: Canolfan Chwaraeon - Campws Trefforest | Sports Centre - Treforest Campus

Audience: Public

Cost: AM DDIM | FREE

Add to calendar

Tocynnau: Croeso i chi droi lan. Os hoffech chi fwy o wybodaeth, cysylltwch â catrin.evans@decymru.ac.uk

Tickets: You’re welcome to just turn up. If you would like more information, please contact catrin.evans@decymru.ac.uk

Hoffech chi ddod i adnabod siaradwyr Cymraeg eraill sy’n astudio ym Mhrifysgol De Cymru? Dewch i fwynhau sesiwn hwyliog Osgoi’r Bêl UV a chymdeithasu gyda myfyrwyr cyfrwng Cymraeg eraill!

Would you like to get to know other Welsh speakers who are studying at USW? Come along and enjoy a free fun session of UV Dodgeball and socialise with other Welsh medium students!

Dodgeball