Parc Trampolîn – Go Air | Trampoline Park - Go Air

22 September 2017 3pm to 4pm

Location: Parc Trampolîn – Go Air, Ty Glas Avenue, Llanishen, Caerdydd, CF14 5DX | Go Air Trampoline Park, Ty Glas Avenue, Llanishen, Cardiff, CF14 5DX

Audience: Public

Cost: £5.00

Add to calendar

Mae modd dal trên i Orsaf Tŷ Glas yn Llanishen o Gaerdydd, Trefforest a Chasnewydd. Byddwn yn cyfarfod tu allan yr ATRiuM, Campws Caerdydd am 2.30pm er mwyn cerdded i orsaf drên Heol y Frenhines.

You can catch a train to Ty Glas Station in Llanishen from Cardiff, Treforest and Newport. We will be meeting outside the ATRiuM, Cardiff Campus at 2.30pm to walk together to Cardiff Queen Street train station.

Tocynnau: Cysylltwch â catrin.evans@decymru.ac.uk, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol erbyn 5pm, dydd Iau 21 Medi.

Tickets: Contact catrin.evans@decymru.ac.uk, Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer by 5pm on Thursday 21 September.

Hoffech chi ddod i adnabod siaradwyr Cymraeg eraill sy’n astudio ym Mhrifysgol De Cymru? Dewch i fwynhau sesiwn hwyliog yn y Parc Trampolîn a chymdeithasu gyda myfyrwyr cyfrwng Cymraeg eraill!

Would you like to get to know other Welsh speakers studying at USW? Come along and enjoy a fun session at the Trampoline park and socialise with other Welsh medium students!

Trampoline Park