Datganiad Hygyrchedd

Dydd Llun 23 Medi 2019

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i wneud y gwefan hon yn hygyrch a’n nod yw i gwrdd â safonau a chanllawiau derbyniol.

Os dewch chi ar draws rhan o'n gwefan sy'n anodd ei defnyddio, rydym yn ymddiheuro a byddem yn ddiolchgar pe gallech anfon ebost at accessibility@southwales.ac.uk er mwyn i ni gwella ein gwasanaethau.  

Mae eich adborth yn rhan fawr o'r broses o wella ein gwefan.Accessibility