USW Theatre & Drama students are a hit in Llanelli

drama_2.jpg

USW students and graduates of Theatre & Drama through the medium of Welsh were successful at the National Eisteddfod in Llanelli this August: here’s a round up of events

Sunday in the Drama Shed (sponsored by Theatr Genedlaethol Cymru – the national theatre company) saw Theatre & Drama students and graduates host the best bits of the MAP festival (the national student Drama festival funded by Coleg Cymraeg Cenedlaethol and organized by USW staff). This half-day event included rehearsed readings of plays and finished productions by our students, as well as students from other institutions in Wales. The event was organized and presented by USW students.

drama llanelli 1

Sherman Cymru (the national centre for new theatre writing)also host their annual Script Slam at the National Eisteddfod, choosing the best 6 plays received during the year to be read by professional actors and directed by professional directors at the Eisteddfod. This year for the first time ever, there were six women dramatists successful, four of whom are recent graduates of our Theatre & Drama Welsh-medium course, and one continues to study the MA Scriptwriting with us (Bethan Lilley, Caryl MqQuilling, Gwenan Mair Hughes and Catrin Sara Lloyd).

A play by Carri Munn, occasional lecturer in Theatre and Drama, was also performed.

On Sunday and Wednesday former students Elgan Rhys (graduate of 2013) and Gethin Evans (graduate of 2011) performed their outstanding production 'Llais/Voice’ at the USW Graduates slot in the Theatre on the field. This is a slot given to the University by the National Eisteddfod to showcase graduate work. Elgan and Gethin’s theatre company cynyrchiadau pluen / flake productions take this production to the Edinburgh Fringe to be performed at the Space@Surgeons Hall, 11-23 August at 3.40pm (no performance 17 August).

drama llanelli 5

Find out more about Pluen/Flake Productions

On Monday at the Drama Shed a professional rehearsed reading was given of Sera Moore Williams’s new play 'Y Pethau Mud’ (co-commissioned by Theatr Genedlaethol Cymru and Sherman Cymru). Sera is Coleg Cymraeg Cenedlaethol senior lecturer in Theatre & Drama, and course leader of the BA Theatre & Drama through the medium of Welsh.

drama llanelli 3

Find out more about studying Drama at USW

Bu myfyrwyr a graddedigion Theatr a Drama cyfrwng Cymraeg Prifysgol De Cymru yn llwyddiannus iawn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli fis Awst.

Ar ddydd Sul yn y Cwt Drama (gofod Theatr Genedlaethol Cymru) gwelwyd myfyrwyr a graddedigion Theatr a Drama yn cyflwyno pigion Gwyl MAP, sef Gwyl Ddrama myfyrwyr Cymru a noddir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’i threfnu gan staff Prifysgol De Cymru). Roedd y digwyddiad hwn yn cynnwys darlleniadau o ddramau a chynyrchiadau gorffenedig gan ein myfyrwyr, yn ogystal a gwaith myfyrwyr o sefydliadau eraill. Trefnwyd y digwyddiad, a’i gyflwyno, gan fyfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Cynhaliwyd Sgript Slam Steddfod Sherman Cymru yr wythnos ddiwethaf, gyda’r 6 drama orau a gafwyd yn ystod y flwyddyn yn cael eu darllen mewn cynhyrchiad gan actorion a chyfarwyddwr proffesiynol. Eleni am y tro cyntaf, roedd chwe dramodydd benywaidd yn llwyddiannus, a phedair ohonynt yn raddedigion diweddar y BA Theatr a Drama cyfrwng Cymraeg (a un ohonynt yn parhau i astudio’r MA Sgriptio gyda ni). Y dramodwyr llwyddiannus oedd Bethan Lilley, Caryl MqQuilling, Gwenan Mair Hughes and Catrin Sara Lloyd. Hefyd, perfformiwyd drama gan Carri Munn, sy’n ddarlithydd achlysurol mewn Theatr a Drama.

Ar ddydd Sul a dydd Mercher, perfformiwyd 'Llais/Voice’, cynhyrchiad gwych ein graddedigion Elgan Rhys (a raddiodd yn 2013) a Gethin Evans (a raddiodd yn 2011) yn slot y Graddedigion yn Theatr y Maes. Mae hwn yn slot a roddir i ni gan yr Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer arddangos gwaith graddedigion. Bydd cwmni theatr Elgan and Gethin, cynyrchiadau pluen / flake productions, yn mynd a’r cynhyrchiad i Wyl Ymylol Caeredin i’w berfformio yn theSpace@Surgeons Hall, 11-23 Awst am 3.40pm (dim perfformiad 17 Awst). Gweler www.pluenflake.co.uk am rhagor o wybodaeth.

Ar ddydd Llun yn y Cwt Drama cafwyd darlleniad proffesiynol o ddrama newydd Sera Moore Williams, ‘Y Pethau Mud’ (cyd-gomisiwn gan Theatr Genedlaethol Cymru a Sherman Cymru). Mae Sera yn Uwch-ddarlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Theatr & Drama, ac yn arweinydd y cwrs BA Theatr & Drama trwy gyfrwng y Gymraeg.

#welsh #drama #home