Students Living Fear Free

Live Fear Free

Myfyrwyr yn Byw Heb Ofn

Mae gwefan Byw Heb Ofn yn wefan sydd yn cael ei rhedeg gan Lywodraeth Cymru, ac yn cynnig cyngor i bobl sydd yn dioddef unrhyw fath o gam drin. 

Gofynnodd Llywodraeth Cymru a NUS Cymru i fyfyrwyr BA (Anrh) Theatr a Drama a BA (Anrh) Cynhyrchu’r Cyfyngau a fyddent yn gallu ysgrifennu, creu a pherfformio mewn ffilmiau byr ar y themâu o Reoli a Chaniatâd ar gyfer y wefan hon.  Roedd cael y myfyrwyr yn rhan ganolog o’r broses yn sicrhau trafodaeth berthnasol a chyfoes o’r themâu.  

Cafodd y myfyrwyr brofiad gwych yn cyd-weithio gyda’r sefydliadau, ac yn cyd-weithio gyda chwmni cynhyrchu proffesiynol yn creu’r ffilmiau yn ogystal.  

Mae fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r ffilmiau ar gael, ac maent yn rhyngweithiol gyda’u bod nhw’n gofyn i’r gwyliwr ddewis tranc y cymeriadau.  Profiad gwych i bawb!
Students Living Fear Free

Live Fear Free is a website run by the Welsh Government, and offers advice to people who are suffering from abuse.  

Students from the BA (Anrh) Theatr a Drama and BA (Anrh) Cynhyrchu’r Cyfyngau degrees were asked by NUS Wales and the Welsh Government if they would like to write, create, and perform in short films on the themes of Control and Consent for the website.  

Having students as a central part of the process ensured that relevant storylines were developed which will hopefully resonate with others of the same age. 

The students had a great experience co-working with NUS Wales and the Welsh Government, as well as working with a professional production company. 

The films (which are available in Welsh and English) are interactive, giving the viewer the option to choose the fate of the characters. A fantastic experience for everyone!#welsh #drama #drama-performance